Frihet

är frukten av hållbarhet

Ett liv i frihet


Frihet. Ett av de vackraste ord som finns. Älskas av den som njuter den. Hatas av den som får sin frihet beskuren eller den som vill ha allt för egen del. Ett ord som är komplext och rymmer så mycket.
Frihet och sanning har varit några av mina viktigaste ord genom livet. Som en överlevare har jag fått kämpa för min frihet från förtryckande människor och mekanismer.
För ett samhälle och för samspelet mellan människor vill jag se orden frihet och ansvar följas åt. Aldrig låta friheten frikopplas från ansvaret för då bryts miljö och/eller människor ner.

Miljö och ansvar
Mitt engagemang för miljö och hållbarhet fick sin start under 1970-talet. Engagemanget finns kvar och får bland annat utlopp i ett engagemang/medlemsskap i CSR Västsverige.

Hållbarhet är mer
I grunden för hållbarhet eller Corporate Social Responsibility / CSR ligger viljan att ta ett samhällsansvar. I det stora och i det lilla. Som anställd/företagare/ledamot och som privatperson. CSR räknar med tre huvudområden för att organisationer/företag skall bidra till hållbarhet: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Miljöintresset var tidigast i fokus – naturligt och ett stort viktigt område. Idag har sociala initiativ fått ny fart med sociala företag, anställningar som syftar till att minska utanförskap med mera. Ekonomiska perspektiv som berör affärsetik och korruption är, i mitt tycke, underskattat i vårt land. D.v.s. när man räknar in vänskapskorruption och samarbeten som utestänger en naturlig konkurrens. Frihet för vissa och ofrihet för andra.
Hållbara människor är ännu inte i fokus annat än på pappret, anser jag. Vår oförmåga att hantera stress, sjukdomar eller trauman stärker den tanken. Hälsoperspektivet är ett viktigt hållbarhetsperspektiv. Då krävs att vi vågar se strukturer och inte lägga saker på individplanet. Jag väntar och hoppas på att få se den förändringen.

Medlem i CSR Västsverige sedan 2009.