Mina böcker

Poesi kan förändra världen

Överlevnadspoesi – min andra bok


Överlevnadspoesi
Hasse Jonsson
ISBN: 978-91-983172-0-6
Svensk lyrik. DCC Modern och samtida poesi

Köp boken här i Widgetshopen eller via bokhandlare.

Om boken


Dikter med en kraft som vibrerar, som är starka och bär på en frisk energi. Som när man öppnar ett fönster, en dörr, spränger sig ut till friheten. Poesi för överlevnad.

Dikter och skrivande som en överlevnadsstrategi


Att skriva. För att förstå. Utan att helt förstå. För att lämna. För att bli fri. För att leva. Inte minst för att överleva. Dikterna blev en berättelse, en bok. Ord för överlevnad. Överlevnadspoesi. Fylld av svärta och smärta. Fylld av trotsigt hopp med strimmor av ljus. Ord mot skammens makt. Skrivande som en överlevnadsstrategi. Som bearbetning av barndomstrauma och hot i vuxenlivet. Ord som snitslar vägen till självkännedom, förståelse och egenmakt. Poesi till frihet.
Omslagsbild på poesibok - Nonfigurativ illustration i rött med röda pennstreck som smetats ut med en känsla av blod
Omslag: Maria Mannberg, Mannberg grafiskform illustration

Boken i mjukband trycks i Malmö av Holmbergs och är miljömärkt med Svanen. Pappret är FSC-märkt.

Tidigare bok
Hejdå skam och tystnad, 2014, ISBN 978-91-637-6323-6