livet

en berättelse

Om berättandet


Litteraturen utvecklar oss som människor. Böcker är en väg att uttrycka sig. Nätet en annan. Samtalet. Oavsett sätt och form är berättelsen viktig. Varje människa är en berättelse som behöver få lov att uttryckas. Inte alla får chansen publikt. Än värre är att några aktivt tystas. För mig är det livsviktigt att bryta med tystnadskulturen. Låta beträttelsen flöda. Påverka och påverkas av andra. Mina uttryckssätt har genom livet varit skrivande, föreläsande, arbete som skribent/kommunikatör. Lyssnande till andra människors liv och öden. Musik och dans är andra sätt för mig att uttrycka något från mitt hjärta.Föreläsningar


Jag har hållit föreläsningar och kurser inom flera ämnen och områden. En hel del kring kommunikation. Mycket kring personlig utveckling bland annat utifrån boken Överlevnadspoesi. Exempel på ett par av mina senare föreläsningsämnen:


Poesi för att leva

Lyrik ur ”Överlevnadspoesi” och reflektioner om skrivande som bearbetning av trauma


Stresshantering workshop

Miniföreläsning om stress, ångest och trauma med fokus på praktisk förmedling av en effektiv självhjälpsteknik som löser upp stress och känsloblockeringar, frigörande knackning